Любен Димитров

Магистър по право
Адвокат от Софийска адвокатска колегия
Завършил в Нов български университет – 2009г
владее английски език
Category
Share :