Частни съдебни изпълнители

Частни съдебни изпълнители

Кантората работи в тясно сътрудничество със следните частни съдебни изпълнители:

  • Ирина Кирезиева
  • Мирослав Колев
  • Ренета Милчева
  • Милен Бъзински
  • Мариян Петков
  • други