Управление на недвижими имоти

Управление на недвижими имоти

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА

Адвокатското ни дружество и неговите партньори са специализирани в управлението, стопанисването и поддръжкато на недвижими имоти: апартаменти, жилищни и офис/бизнес сгради, ваканционни комплекси и хотели. Управлението на недвижими имоти е сравнително нова услуга за българския пазар, която през последните години има сериозен темп на развитие. Нарастването на инвестициите в имоти доведе до небходимостта от тяхното отговорно стопанисване и управление. В услугата „Управление и стопанисване на имоти" се включват няколко важни за собствениците ангажименти, които ние изцяло поемаме:

  1. Осигуряване заетост на имота;
  2. Представителство пред етажната собственост;
  3. Представителство пред данъчните служби, включително при заплащането на данъци и такси;
  4. Актуализиране и предоговаряне на наемната цена при промяна на пазарните условия;
  5. Договаряне и заплащане на възнаграждения на брокери при смяна на наемателите;
  6. Редовното плащане на наема и консумативите по ползването на имота;
  7. Добро поддържане състоянието на имотите, включително ремонт, поддръжка и саниране;
  8. Застраховане на имоти и реализиране правата на собственика при настъпване на застрахователни събития.

 

Работим в тясно сътрудничество с отговорни специалисти, свързани с поддръжката на имотите. При аварии и щети, може да се разчитате на своевременна реакция и отстраняване на проблема.

НАШЕТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Задълженията, отговорностите и възнаграждението ни се определят в зависимост от всеки конкретен случай.

Предоставяме за запознаване базовите принципи при ценообразуване на услугите ни.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ

Цена за управление на наем - 15 % от  стойността на наема месечно.

Цена за стопанисване и поддръжка - по  договаряне.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

Цена за управление на наем - 10 % от стойността на наема месечно.

Цена за стопанисване и поддръжка - 0.5 евро на кв. м. разгърната застроена площ месечно.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ И ХОТЕЛИ

Цена за управление на наем - 10 % от стойността на наема месечно.

Цена за стопанисване и поддръжка - 0.5 евро на кв. м. разгърната застроена площ месечно.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Цените са по договаряне в зависимост от желаните услуги, големината на имота и броя на апартаментите/офисите в сградата.