Warning: Use of undefined constant __return_FALSE - assumed '__return_FALSE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/esavetni/bgadvokati.bg/wp-content/themes/mylawyer/inc/theme-essentials.php on line 15
Промени в съществуващи Еднолични търговци и Търговски дружества и вписването им в търговския регистър | BGadvokati.bg

Промени в съществуващи Еднолични търговци и Търговски дружества и вписването им в търговския регистър

Едноличен търговец:

Необходими документи и информация:

  • Копие от личната карта на едноличния търговец;
  • Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК/Булстат/;
  • Личното присъствие на заявителя;

/Еднолично/ дружество с ограничена отговорност /ЕООД, ООД/

Необходими документи и информация:

  • Копие от личната карта на управителя;
  • Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице – номер по ЕИК;
  • Личното присъствие на управителя;
  • Копие от учредителния акт /при ЕООД/ или от дружествения договор /при ООД/;
  • Ако промяната е свързана с влизане на нов съдружник в юридическото лице е необходимо копие и от неговата лична карта

Акционерно дружество /АД/

Сдружение с нестопанска цел