Проектанти, архитекти, строителен надзор

Проектанти, архитекти, строителен надзор

Партнираме с архитекти и проектантски бюра, както и с фирми за строителен надзор, като съвместно с тях сме в състояние да решим вашите проблеми в областта на строителството или преустройството на съществуващи сгради и части от тях.

Проектиране на:

 • жилищни сгради
 • обществени сгради
 • промишлени сгради
 • инженерни съоръжения
 • интериори
 • преустройства и промяна на предназначение

Строителен надзор:

 • управление на проекти
 • ръководство на строителните работи
 • контрол на проекти
 • управление на проектирането
 • управление на работни графици
 • управление на разходите
 • подготвяне на тръжна документация и провеждане на търгове
 • консултантски услуги в строителството