Обжалване на Ревизионни актове от НАП

Обжалване на Ревизионни актове от НАП

Кантората ни разполага с високо квалифицирани специалисти ЮРИСТИ в областта на данъчното законодателство, в частност производствата по данъчни ревизии и обжалване на ревизионни доклади и ревизионни актове на НАП, издадени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 

 Кантората ни работи в сътрудничество с високо квалифицирани специалисти СЧЕТОВОДИТЕЛИ с цел постигането на ПОЛОЖИТЕЛЕН КРАЕН РЕЗУЛТАТ.