Консултации по европрограми

Консултации по европрограми

Rurope flag

Изготвяне на европейски проекти

  • Консултиране и предоставяне на пълна информация по европейски програми и фондове
  • Изготвяне на бизнес план и подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване, съдействие при окомплектоване на документите
  • Разработване на европейски проекти за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ

Програма за развитие на селските райони

  • Фирми в селските общини – закупуване на машини, съоръжения, оборудване
  • Закупуване на селскостопанска техника за нуждите на земеделското стопанство
  • Модернизиране на земеделските стопанства
  • Селски туризъм – изграждане, реконструкция и обновяване на къщи, сгради и помещения, обекти за настаняване
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници/ВЕИ/- слънце, вятър и вода