Застрахователи

Застрахователи

allianz

Кантората работи съвместно със „ЗАД Алианц България“ и предлага на клиентите си възможност за сключване на всякакви застраховки с минимум усилия и при най-изгодни условия.

  • застраховка на МПС – Автокаско
  • задължителна застраховка “Гражданска отговорност”
  • застраховки на имущество
  • застраховка на товари по време на превоз
  • застраховки при пътуване
  • застраховки при злополука
  • застраховки при пожар и природни бедствия
  • застраховки при заболяване
  • застраховки при професионална отговорност
  • застраховка живот