Закриване на фирми

ЕТ

(едноличен търговец)

ЕООД

(еднолично дружество с ограничена отговорност)

ООД

(дружество с ограничена отговорност)

АД

(акционерно дружество)

Сдружение с нестопанска цел

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!