Други услуги за търговци

  • подготовка и становища по търговски договори
  • участие в преговори
  • абонаментно правно обслужване с възможност за счетоводно обслужване
  • преговори с държавни институции
  • изготвяне и вписване на обезпечения по търговски договори, ипотеки и особени залози
  • създаване на български търговски дружества с чуждестранен капитал
  • правни становища и анализи по поставени от клиента въпроси
  • изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях