Вещи лица

Вещи лица

ЕКСПЕРТИЗИ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО, ЗАНАЯТИТЕ и други:

  • оценки на движими вещи
  • оценки на недвижими имоти
  • счетоводни и финансово-икономически експертизи
  • медицински
  • психиатрични и психологични експертизи
  • автотехнически и строително-технически
  • редица други експертизи