Банкови сметки

Банкови сметки

1. Банкова сметка за заплащане на адвокатски възнаграждения (хонорари):

„БАНКА ДСК” ЕАД

BIC/SWIFT: STSABGSF

IBAN: BG60 STSA 9300 0020 9288 94

Титуляр: адвокатско дружество “Николова, Димитров и партньори”

2. Банкова сметка за заплащане на държавни такси и други разноски за сметка и от името на клиентите:

„БАНКА ДСК” ЕАД

BIC/SWIFT: STSABGSF

IBAN: BG32 STSA 9300 0020 9289 13

Титуляр: адвокатско дружество “Николова, Димитров и партньори”