Актуално състояние

Обикновена услуга (до 48ч.) – 20 лв.

Експресна услуга (до 12ч.) – 36 лв.