Абонаментно обслужване

Адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори“ Ви предлага да улесните упражняваната от Вас дейност и да направите реализирането й по-сигурно и по-коректно посредством професионалното абонаментно правно обслужване, което предлага нашата кантора.

Основни сфери на дейност на дружеството обхващат следните правни отрасли:

 • търговско и облигационно право
 • административно право и процес
 • трудово и осигурително право
 • събиране на вземания
 • недвижими имоти и строителство
 • регистрация на дружества

Абонаментът обхваща целия спектър на услугите, посочени по-горе, както и в сайта на кантората, предоставяни в рамките на работно време от понеделник до петък – от 9,00 до 18,00 часа, а именно: подготовка на сделки, проучване на недвижими имоти, изготвяне на договори, изготвяне на становища по разнообразни казуси, консултации – онлайн или по телефон, изготвяне на книжа, вписване на промени в търговския регистър и др. В зависимост от очаквания от Вас обем на юридическа работа е възможно договаряне на различен от горепосочения план за почасово обслужване или абонамент при твърда месечна тарифа, независимо от работното време, както и сключване на договор за процесуално представителство по дела.

ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМ АБОНАМЕНТ?

С абонаментното правно обслужване на нашата кантора Вие ползвате следните предимства:

 • Екип от професионалисти. Специалисти в различни области, гарантиращи намирането на най-оптималното решение на всеки казус!
 • Намаляване на разходите. Месечната ни абонаментна такса е по-малка от заплатата и осигуровките на добър и опитен юрист на трудов договор.
 • Бърза реакция. Постоянна юридическа помощ и отзоваване при необходимост.
 • Спокойствие. Ние се грижим за Вашите проблеми и Ви осигуряваме нужното спокойствие, за да се концентрирате върху развитието и просперитета на Вашия бизнес.
 • Престиж. Ние сме Вашите корпоративни адвокати!

Винаги ще имате на кого да разчитате, получавате разходен документ и не внасяте осигуровки, финансовият ви отчет ще бъде депозиран в търговския регистър навреме, ще имате удостоверение за актуално състояние на фирмата, веднага, щом ви потрябва и т.н.

Абонаментът гарантира високо квалифицирана правна помощ при необходимост, при това без оглед на материалния интерес, поради което консултацията по договор с висок материален интерес в рамките на 5 работни часа, спестява на фирмата адвокатски хонорар в десетократно по-висок размер от колкото е годишната обща стойност на абонамента.

 

КАКВО ВКЛЮЧВА АБОНАМЕНТА?

Пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения и др./ в рамките на договорено време на месец. Времето се определя според очаквания от Вас обем на юридическа работа. В абонамента е предвидена пълната гама на услугите, посочени в действащия ценоразпис, предоставяни в рамките на работното време – от 9,00 до 18,00 часа, а именно: изготвяне на книжа, вписване на промени в търговския регистър, подготовка на сделки и изготвяне на договори, изготвяне на становища по разнообразни казуси, онлайн консултации, и др.

Може да се договори почасово обслужване или обслужване без определено часово време при твърда тарифа. Ако обслужването е почасово, неизползваните часове не се прехвърлят за следващия месец, а след надхвърлянето им, всеки следващ изработен по желание на клиента час се заплаща по друга тарифа /в зависимост от обема е възможна отстъпка/.

За да определим стойността на договора с Вас, ни изпратете запитване, в което посочете от какви услуги ще имате нужда като месечен обем /например очаквате да имате нужда пет-десет пъти месечно от правна консултация по телефона, оналйн по имейл или скайп, и/или очаквате да подписвате 1-2 договори месечно на стойност ……………….. евро /лева/* и/или очаквате да водите преговори или да купувате имоти или др./

 * Ние ще Ви предложим оферта според Вашите нужди.   Забележка: За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно от абонамента възнаграждение, съгласно действащия ценоразпис.